jednatelé: Georg Fritzmeier, Luboš Vozdecký, Miloslav Hajduch
registrace: KS v Brně, oddíl C, vložka 7668
IČO: 46975730, DIČ: CZ46975730
Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú. 503 094 3010/2700-CZK
č.ú. 503 094 3002/2700-EUR

Fritzmeier s.r.o.
Tovární 592/3, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
tel.: 00420-517578711, fax: 00420-517578713
fritzmeier@fritzmeier.cz